افرادی که از طریق یکی از برنامه های استانی اقدام به مهاجرت به کانادا میکنند، دارای مهارتها، تحصیلات و سوابق کاری هستند که برای کمک به اقتصاد استان مربوطه مورد نیاز است. دولتهای استانی و منطقه ای کانادا از این برنامه ها برای بهره برداری بهینه از این افراد پس از ورود به کانادا استفاده میکنند. هر یک از این برنامه های استانی به صورتی طراحی شده اند که پاسخگوی نیازهای خاط استان باشند و افرادی را انتخاب کند که به راحتی قادر به زندگی و کار در آن استان باشند و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر برای ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا میتواند به سایتهای معتبر مراجعه نماید .